D3 Keisuke ASHIBA

D2 Kazuma KOMINE

M2 Yui OKIDO, Aika SASAKI, Takashi NAKAOJI, Shiori HIGASHI, Soma MIURA, Honomi MIYASHITA, Nohara YAKOTA

M1 Shuntaro KIMURA, Yasutaka KUWAHARA, Takumi KOBAYASHI, Kazuto SUZUKI, Nana TERASOBA, Yuri NARA, Haruka NISHIMURA, Haruhi HUJII、Koki MINO、Takumu MORITA

B4 Mizuki AKATSUKA, Ryota INAHARA, Kota IWASAKI, Kaito UDO, Miyui ONO, Kenta SANDO, Yuki SHINADA, Kohei SHIBUSAWA, Haruka MITOME, Ayaka MORI