Members

Staff

Prof.
KAJIHARA, Koichikkaji [at] tmu.ac.jp
Assoc. Prof.
TAKEI, Takashitakei-takashi [at] tmu.ac.jp
Assoc. Prof.
YANAGISHITA, Takashiyanagish [at] tmu.ac.jp

Students

M2
ASAMI, Reina
M2
GOTO, Mioko
M2
TAKAHASHI, Daisuke
M2
TSUCHIYA, Toshiki
M2
NISHIOKA, Yuki
M2
MASUDA, Takuya
M1
ARIMA, Hidechika
M1
KATO, Kenya
M1
KOJIGUCHI, Tsubasa
M1
SUZUKI, Rio
M1
NAKAGAWA, Shingo
B4
ITAKURA, Hirotaka
B4
ITOH, Haruka
B4
OSADA, Yuga
B4
OMATA, Arisa
B4
SANADA, Ayako
B4
BOUSHI, Youta
B4
YAMADA, Saki
B4
YOSHIDA, Takuma
B4
YOSHINO, Sho